top of page

השירותים שלנו

שירותי תכנון

Going Over Data

השלב הראשון בכל פרויקט בניה, פרטי, עסקי או ציבורי, מתחיל בשלב התכנון. שלב זה כולל בין היתר הבנת צרכיו ורצונותיו של הלקוח והטמעתם בתוכנית העבודה בשלבי התכנון השונים והתאמתם לאילוצים השונים שעולים מהשטח. בנוסף, שלב התכנון כולל פניה לכל הגורמים הרלוונטיים לקבלת היתר הבניה וכל האישורים הדרושים מכל גורם אפשרי.

אדריכלות ועיצוב

Modern House

אדריכלות היא סוג של אמנות. עבודת האדריכל כוללת תכנון ועיצוב המבנה בצורה שמשלבת באופן מטיבי בין ערכי היופי, האסתטיקה והייחודיות העיצובית, ובין ערך הפונקציונאליות והמענה לצרכים השונים של הלקוח. מהנדסי העמקים מתמחים בשירותי אדריכלות בסגנונות שונים, החל מהסגנון הקלאסי והמסורתי ועד לסגנונות העיצוב המודרניים העכשוויים ביותר. משרדנו מתמחה בעיצוב מבנים פרטיים, משרדים, מבני ציבור וכדומה.

תכנון ואישורי כיבוי אש

Fire Sprinkers

למר אחמד חטאב ולצוות משרד מהנדסי העמקים, ניסיון וידע רב ועדכני בכל במה שקשור לתקנות והדרישות לצורך קבלת אישור שירותי הכבאות, שהינו תנאי הכרחי לצורך קבלת רישיון לעסק. בשירות זה, מציע משרדנו מעטפת שירותים הוליסטית שמלווה את הלקוח בכל שלבי התכנון והביצוע עד לקבלת האישור המיוחל מכבאות האש.

השירותים שלנו כוללים:

  • ביקור באתר הלקוח וביצוע סקר על ידי יועץ בטיחות אש

  • הכנת תכנית בטיחות בהתאם לדרישות נציב כבאות ראשי

  • הכנת דו"ח מפורט של דרישות סידורי כיבוי אש

  • הגשת הדו"ח לשירותי הכבאות והוצאת אישור סופי

bottom of page